Пловдив
  • преработка на армировъчна стомана (арматурна заготовка)
  • търговията с черни метали
  • производство на метални конструкции
София
  • преработка на армировъчна стомана (арматурна заготовка)
  • търговията с черни метали
Бургас
  • преработка на армировъчна стомана (арматурна заготовка)

009-НСИСОССП-188 - “НСЛ инфраструктура” ЕООД
009-НСИСОССП-189 - “НСЛ инфраструктура” ЕООД
009-НСИСОССП-190 - “НСЛ инфраструктура” ЕООД
TRBA 100 0750 - “Тюф Рейнланд-България” ЕООД
TRBA 100 0750/02 - “Тюф Рейнланд-България” ЕООД
Cerificate BDS EN TUV 2015 ISO 9001