“Виту” ООД е компания основана през 2013. Целта на компанията е да продължи традициите на “Хелиос-Металург” ЕООД в преработката на армировъчна стомана (арматурна заготовка) и търговията с черни метали, както и да стартира производството на метални конструкции и извършването на ремонти на индустриални халета. Дружеството разполага с 3 производствени бази в Пловдив, София и Бургас.

Пловдив
  • преработка на армировъчна стомана (арматурна заготовка)
  • търговията с черни метали
  • производство на метални конструкции
София
  • преработка на армировъчна стомана (арматурна заготовка)
  • търговията с черни метали
Бургас
  • преработка на армировъчна стомана (арматурна заготовка)

“Виту” ООД е сертифицирана от “НСЛ инфраструктура” ЕООД и “Тюф Рейнланд-България” ЕООД, и притежава следните сертификати:

009-НСИСОССП-188 - “НСЛ инфраструктура” ЕООД
009-НСИСОССП-189 - “НСЛ инфраструктура” ЕООД
009-НСИСОССП-190 - “НСЛ инфраструктура” ЕООД
TRBA 100 0750 - “Тюф Рейнланд-България” ЕООД
TRBA 100 0750/02 - “Тюф Рейнланд-България” ЕООД
Cerificate BDS EN TUV 2015 ISO 9001