Контакти

Моля, попълнете формата за контакт с нас

Не записваме и не съхраняваме данните, които получаваме от този формуляр. Информацията служи единствено за контакт с Вас.

Пловдив

4006, Пловдив
бул."Цариградско шосе" 53
тел./факс: 032 / 282 154, 282 094,685 971
Централа GSM: 0888 782 078
office_plovdiv@vitu.biz
www.vitu.biz

Фани Ангелова, Административно-технически секретар
тел./факс: 032 / 282 154,282 094,685 971,993 448
Централа GSM: 0888 782 078
office_plovdiv@vitu.biz
www.vitu.biz

Олексий Антипенко, Заместник управител
тел./факс: 032 / 282 094, 685 971, вътр. 110
al.antipenko@vitu.biz

Валя Йорданова, Транспорт и логистика
тел./факс: 032 / 282 094, 685 971, вътр. 108, GSM: 0885 444 660
v.jordanova@vitu.biz

Цвета Воденичарова, Началник склад
тел./факс: 032 / 282 094, 685 971, вътр. 122, GSM: 0886 866 692
tz.vedenicharova@vitu.biz

Верка Димитрова, Фактурист
тел./факс: 032 / 282 094, 685 971, вътр. 123, GSM: 0888 229 339
v.dimitrova@vitu.biz

Стоян Стоянов, Търговски отдел / Ръководител Арматурен цех
тел./факс: 032 / 282 094, 685 971, вътр. 109, GSM: 0887 720 771
st.stoyanov@vitu.biz

Васил Кирев, Технически изпълнител Арматурен цех
тел./факс: 032 / 282 094, 685 971, вътр. 127, GSM: 0885 202 211
v.kirev@vitu.biz

Петя Стойчева, Технически изпълнител Арматурен цех
тел./факс: 032 / 282 094, 685 971, вътр. 127, GSM: 0885 202 210
p.stoycheva@vitu.biz

Валя Йорданова и О.Антипенко, Отговорник по качеството / ОМО и ОЗБУТ
тел./факс: 032 / 282 094, 685 971, вътр. 101, GSM: 0886 883 220
al.antipenkov.dimitrova@vitu.biz

 

София

1784, София - Офис
бул. "Йерусалим" №12, ет. 2 (над ОББ)
тел./факс: 02/ 973 22 02, 973 73 23
www.vitu.biz

инж.Соня Рашкова, Търговски отдел
тел./факс: 02/ 973 22 02, 973 73 23, GSM: 0885 202 207
s.rashkova@vitu.biz

1870, София - Производствена база / Арматурен цех
кв. Ботунец, района на Митническо бюро Кремиковци,
на територията на бившата база на „Кремиковци трейд“ до „Металснаб“ АД.
02/973 22 01 , 0887 822 363

Роза Крайчева, Технически ръководител Арматурен цех
тел./факс: 02/ 973 22 01, GSM: 0886 578 889
r.krajcheva@vitu.biz

Доротея Вълчева, Касиер
тел./факс: 02/ 973 22 01, 973 75 00, GSM: 0898 267 040
d.valcheva@vitu.biz

Диана Христова, Фактурист
тел./факс: 02/ 973 22 01
d.hristova@vitu.biz
 

Бургас

8000 Бургас
кв."Победа", Южна промишлена зона
тел./факс: 056 / 500 111,0887 70 60 60
office_burgas@vitu.biz
www.vitu.biz

Васил Николов, Управител
тел./факс: 056 / 500 111
v.nikolov@vitu.biz

Живко Петров, Ръководител Арматурен цех / Началник Склад
тел./факс: 056 / 500 111, вътр. 101, 110, GSM: 0888 525 210
j.petrov@vitu.biz

Мария Пенчева, Фактурист
тел./факс: 056 / 500 111, вътр. 108, GSM: 0888 525 270
m.pencheva@vitu.biz