Контакти

Моля, попълнете формата за контакт с нас

Не записваме и не съхраняваме данните, които получаваме от този формуляр. Информацията служи единствено за контакт с Вас.

Пловдив

4006, Пловдив
бул."Цариградско шосе" 53
тел. 032 / 282 154, 282 094,685 971
Централа GSM: 0888 782 078
office_plovdiv@vitu.biz
www.vitu.biz

Фани Ангелова, Административно-технически секретар
тел./факс: 032 / 282 154,282 094,685 971,993 448
Централа GSM: 0888 782 078
office_plovdiv@vitu.biz
www.vitu.bizВаля Йорданова, Транспорт и логистика
тел. 032 / 282 094, 685 971, вътр. 118
v.jordanova@vitu.biz

Цвета Воденичарова, Началник склад, фактурист
GSM: 0886 866 692
tz.vedenicharova@vitu.biz

Стоян Стоянов, Търговски отдел / Ръководител Арматурен цех
тел. 032 / 282 094, 685 971, вътр. 110, GSM: 0887 720 771
st.stoyanov@vitu.biz

Васил Кирев, Технически изпълнител Арматурен цех
тел. 032 / 282 094, 685 971, вътр. 127, GSM: 0885 202 211
v.kirev@vitu.biz

Валя Йорданова , Отговорник по качеството / ОМО и ОЗБУТ
тел. 032 / 282 094, 685 971, вътр. 118
al.antipenko@vitu.biz
v.jordanova@vitu.biz

 

София

1784, София - Офис
жк ."Младост"1 , ул."Андрей Ляпчев"71 ет.2
www.vitu.biz
инж.Соня Рашкова, Търговски отдел
 GSM: 0885 202 207
s.rashkova@vitu.biz

1870, София - Производствена база / Арматурен цех
кв. Ботунец, района на Митническо бюро Кремиковци,
на територията на бившата база на „Кремиковци трейд“ до „Металснаб“ АД.


Доротея Вълчева, Касиер
GSM: 0898 267 040
d.valcheva@vitu.biz


 

Бургас

8000 Бургас
кв."Победа", Южна промишлена зона
тел./факс: 056 / 500 111, 0888 525 270
office_burgas@vitu.biz
www.vitu.biz

Васил Николов, Управител
тел./факс: 056 / 500 111, 0889 721031
v.nikolov@vitu.biz

Живко Петров, Ръководител Арматурен цех / Началник Склад
тел./факс: 056 / 500 111, вътр. 101, 110, GSM: 0888 525 210
j.petrov@vitu.biz

Мария Пенчева, Фактурист
тел./факс: 056 / 500 111, вътр. 108, GSM: 0888 525 270
m.pencheva@vitu.biz