За нас

Виту ООД е новосъздадено дружество, което се явява продължител на дейността на  „Хелиос-Металург“ ООД в областта на производството и търговията с черни метали, което през 2006 г. се преструктурира в две самостоятелни дружества.


Предприятието е позиционирано на територията на бившия Домостроителен комбинат в Източната индустриална зона на Пловдив.  Строителният продукт, предназначен за армировка на стоманобетонни конструкции, притежава сертификат за съответствие, издаден от  НСИОССП и изискванията на БДС EN 10080:2005; БДС 4758 - 84.


Стремежът към постигане на европейско качество на произвежданата продукция намира израз в позицията на „Виту" ООД за необходимостта от лицензиране на производителите на арматурна заготовка с цел гарантиране на качеството на крайния продукт.

Наред с производствената си програма дружеството развива и активна търговска дейност, която включва широка номеклатура от метални изделия за строителния бранш.
009-НСИСОССП-188 - “НСЛ инфраструктура” ЕООД
009-НСИСОССП-189 - “НСЛ инфраструктура” ЕООД
009-НСИСОССП-190 - “НСЛ инфраструктура” ЕООД
TRBA 100 0750 - “Тюф Рейнланд-България” ЕООД
TRBA 100 0750/02 - “Тюф Рейнланд-България” ЕООД